+ ampliar portada
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT DELS ALUMNES AMB NECESSITATS ESPECIALS
isbn 84-7986-580-6
año de edición: 2004
idioma: VALENCIANO
autor: JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, C.; CARDONA, M.C.
nún de páginas : 387
temática: PSICOLOGÍA ESCOLAR
colección: ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
volver
 
s19,00
  euros
unidades
   


Aquest llibre té com a objectiu fer pensar i reflexionar sobre les possibilitats i oporunitats d’educació dels xiquets, xics i joves en fase de desenvolupament, però no només d’un sector reductiu dels estudiants, d’aquells que habitualmente tenen impediments o dificultats per a aprendre, sinó també d’aquells altres als quals, per tenir capacitats o habilitats superiors, no se’ls ha oferit l’educació i les oportunitats que necesiten per a desenvolupar-se d’acord amb les seues capacitats excepcionals.
0
unidades
 
0,00
€ total compra
 
 
 

mi email
 
contraseña
 
 
 
 
   
   

 
por isbn
 
por autor
 
por título
 
 
 
 

Editorial PROMOLIBRO. Promoción de libro Universitario, S.L. Ministro Luis Mayans, 7, bajo. 46009 Valencia
Tel./Fax: 96 366 51 02 · Móvil: 616 935 484 · e-mail: info@promolibro.com